Duminică, 1 Ianuarie, 2011 00:00 Firmă autorizată ISCIR şi CNFPA

Azi...

Am obţinut autorizaţia ISCIR pentru organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului, conform Prescriptiei Tehnice CR 8/2009, pentru următoarele meserii: Stivuitorist, Macaragiu, Îmbuteliator gaz petrol lichefiat (GPL), Fochist Clasa A, Fochist Clasa C şi Laborant operator centrale termice..

Mâine...

Firma noastră se va autoriza şi va organiza cursuri şi pentru alte meserii.

Vă vom informa prompt pe măsură ce apar noutăţi.

Aşteptăm şi sugestiile clienţilor noştri...

Centrul de formare profesională

S.C. ARGECOTerm S.R.L. a fost înfiinţat în 2012 şi are ca domeniu de activitate formarea profesională a adulţilor, conform OG 129/2000 şi OMT 794/2007, armonizate cu directivele Uniunii Europene.

Programele de formare profesională se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrarea în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.

S.C. ARGECOTerm S.R.L. este autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi dispune de logistica necesară desfăşurării optime a programelor de formare profesională.