Duminică, 1 Ianuarie, 2011 00:00 Firmă autorizată ISCIR şi CNFPA

Cursuri Pro

Utile

Informaţii generale

Perioade desfăşurare cursuri

La solicitarea clienţilor noştri, putem organiza anumite cursuri particularizate pe grupe de meserii pentru personalul acestora.

Legislaţie

Pentru o mai buna informare despre meseriile pentru care oferim cursuri vă punem la dispoziţie diverse acte legislative referitoare la acestea.

Certificate

În urma absolvirii cursurilor de formare profesională mai sus menţionate se eliberează Certificate de absolvire şi Certificate de calificare de tip MMSSF şi MECT, însoţite de autorizaţiile eliberate de ISCIR.

Atestări

La sfârşitul stagiilor de instruire mai sus menţionate se eliberează Adeverinte care atestă participa- rea la stagiul de instruire.