Duminică, 1 Ianuarie, 2011 00:00 Firmă autorizată ISCIR şi CNFPA

Cursuri Pro

Utile

Condiţii de şcolarizare pentru meseria de "Fochist clasa C, cazane de apă caldă şi cazane joasă presiune"


S.C. ARGECOTerm S.R.L. este autorizată de Consiliul Natţonal de Formare Profesională a Adulţilor pentru meseria de Fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune - cod COR 816106.

1. Actele necesare pentru înscriere:

 • cerere tip de înscriere, conform modelului;
 • copie după actul de naştere;
 • copie după buletin sau carte de identitate;
 • copie după actul de învăţământ obligatoriu (tip MEN); studii minime necesare: şcoala generală plus scoală profesională sau un certificat de calificare;
 • copie după actul de calificare (dacă există);
 • fişă de aptitudini de la medicina muncii cu menţiunea "apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist";
 • o fotografie color 3/4 (tip buletin).

2. Depunerea dosarelor cu actele necesare înscrierii se primesc după următorul program:

 • Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri - între orele 15.30 - 19.00,
  Depunerea se poate face şi prin e-mail pe adresele noastre.

3. Programul de şcolarizare:

 • Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri - între orele: 16:30 - 20.30

3. Durata cursului este de 21 zile.