Duminică, 1 Ianuarie, 2011 00:00 Firmă autorizată ISCIR şi CNFPA

Cursuri Pro

Utile

Condiţii de şcolarizare şi autorizare ISCIR pentru specializarea în meseria de "Macaragiu"


S.C. ARGECOTerm S.R.L. este autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru meseria de macaragiu - cod COR 8333.2.1 - calificarea efectuându-se pentru toate grupele de macarale.

1. Actele necesare pentru înscriere:

 • cerere tip de înscriere, conform modelului;
 • copie după actul de naştere;
 • copie după buletin sau carte de identitate;
 • copie după actul de învăţământ obligatoriu (tip Ministerul Educaţiei Naţionale);
 • copie după actul de calificare (dacă există);
 • fişa de aptitudini de la medicina muncii cu menţiunea "apt pentru meseria de macaragiu";
 • o fotografie color 3/4 (tip buletin);

2. Depunerea dosarelor cu actele necesare înscrierii se face după următorul program:

 • Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri - între orele 15.30 - 19.00,
  Depunerea se poate face şi prin e-mail pe adresele noastre.

3. Programul de şcolarizare:

 • Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri - între orele 16:30 - 20:30

Durata cursului este de 12 săptămâni.