Duminică, 1 Ianuarie, 2011 00:00 Firmă autorizată ISCIR şi CNFPA


Ştiri / Info

ÎN ATENŢIA FIRMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ!

ARGECOTERM S.R.L. NU ESTE BIROU DE INFORMAŢII !...   PREŢURILE CURSURILOR SUNT AFIŞATE PE SITE ŞI NU INCLUD TAXE ASCUNSE! >>

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului ISCIR: STIVUITORIST, MACARAGIU, ÎMBUTELIATOR GPL, FOCHIST CLASA A, FOCHIST CLASA C, LABORANT OPERATOR CENTRALE TERMICE.

300 RON cu toate taxele incluse: 150 RON taxa de eliberare a taloanelor conform PT CR1; 150 RON taxă şcolarizare. Preţ negociabil.

Aflaţi despre...

Societăţi şi companii.

"Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit." - conform Art. 34 din OG 129/2000.

Programe şi standarde.

Programele de formare profesională sunt concepute pe baza standardelor ocupaţionale emise de Consiliul Naţional pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare.

Certificate şi diplome.

În urma absolvirii cursurilor de formare profesională mai sus menţionate se eliberează Certificate de calificare sau Certificate de absolvire tip MMSSF şi MECT. Ele sunt însoţite de autorizaţiile eliberate de ISCIR.

Locaţii.

S.C. ARGECOTerm S.R.L. desfăşoară programele de formare profesională în locaţiile proprii sau la sediul beneficiarului, pentru un număr minim de cursanţi.